Služby

Zemědělské mechanizace

Provádíme montáž a opravy ocelových sil, zásobníků, peletáren, sušáren a mechanizace pro skladování zemědělských produktů

 

 • sila montované ze segmentů nebo svařované
 • základní příslušenství
 • podpůrné ocelové konstrukce, plnící a přepadové potrubí, vstupní průlezy
 • dopravníky, elevátory, násypky
 • příruby filtrů, čidel, měření
 • přetlakové a podtlakové klapky
 • výstupní žebřík s ochranným košem, střešní zábradlí s okopovou lištou
 • filtry, snímače hladin, vibrátory, protivýbušná zařízení sil
 • uzavírací klapky, šoupátka (šíbry), turnikety, dopravníky

Ocelové konstrukce

 • dílenská a staveništní montáž a demontáž ocelových konstrukcí, rámů, sloupů, plošin,obslužných schodišť, oplechování
 • rekonstrukce a opravy elektrárenských, teplárenských a horkovodních kotlů
 • blokové montáže a demontáže kotelních celků
 • montáž komponentů odsiřovacích jednotek, potrubních systémů včetně kompenzátorů
 • svářeči s oprávněním dle ČSN

EN 287-1/ 141 T

EN 287-1/ 111 E

EN 287-1/ 131, 135, 136 M

Instalatérské práce

 • drobné opravy i větší rekonstrukce a instalace vodovodních, plynovodních a kanalizačních potrubí a s nimi spojených zařízení (baterií, ventilů, van, dřezů, záchodů, plynových spotřebičů, výměníkových stanic atd.)

Vzduchotechnika a ventilace

 • montáž vzduchotechniky a ventilace pro budovy, průmyslové haly, veřejné zařízení